ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕਾਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫ਼ਤਹਿ॥

Waheguru ji ka Khalsa - Waheguru ji ki Fateh

Herzlich Willkommen auf der Internetseite des Deutschen Informationszentrum für Sikh Religion, Sikh Geschichte, Kultur & Wissenschaft. Das DISR berichtet rund um das Thema Sikhs, ihren Glauben und lädt Sie herzlich dazu ein, mehr über die Religion und Kulturgeschichte der Sikhs auf dieser Seite zu erfahren. Das auf Ehrenamt basierende Informationszentrum steht Ihnen als kompetente Informationsquelle zur Seite. Um die Informationen übersichtlich zu gestalten, werden hier die wichtigsten Grundlagen und Inhalte des Sikh Glaubens vorgestellt.

DISR ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ Website ਤੇ ਜਾਉ ਜੀ।ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿਤਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ Link ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਜੀ.

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਭੰਨਣ ਘੜਣ ਸਮਰਥੁ ॥
ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਮਾਲਹਿ ਮਿਤ੍ਰ ਤੂ ਦੁਖੁ ਸਬਾਇਆ ਲਥੁ ॥੧॥

GURU NANAK implanted the Naam, the Name of the Lord, within me; He is all-powerful, to create and destroy. Remember God forever, my friend, and all your suffering will disappear. || 1 ||

(SGGS, Ang 317)

Sri Harmandir Sahib - Amritsar
Grundgesetz Artikel 3 - Grundgesetz der BRD
Grundgesetz Artikel 4 - Grundgesetz der BRD

"In loving memory to Mata Gujri Kaur, the Chaar Sahibzade and the Shaheeds of Chamkaur".
In the service of the True Guru
Bibi Sahib Kaur

Back to Top